Kas ir Dienvidēstas Tūrisma klasteris?

Dienvidigaunijas tūrisma klasteris radās 2021. gadā, sadarbojoties tūrisma uzņēmējiem un vietējām iestādēm un tīkliem. 2023. gadā novadu attīstības centru tūrisma darbinieki tika apvienoti vienā vadībā, tādējādi klasterim pievienojās plašāka tūrisma sadarbība visā Dienvidigaunijā. Papildus pašvaldībām, novadu attīstības centriem un klastera dalībniekiem pasākumus finansē arī EAS un KredEx kopīgā aģentūra. Pievienojoties klasterim, uzņēmumi var izvēlēties A, B un C paketi, un tīkli var pievienoties atsevišķi.

A-paketas biedrs...

A-paketas biedrs...

… ir Dienvidigaunijas tūrisma klastera vadības grupas loceklis, piedalās tūrisma paku un maršrutu izstrādē lēmumu pieņemšanas līmenī un piedalās stratēģijas izstrādē. A paketes dalībnieks tiks iekļauts mārketinga materiālos kā TOP produkts, tiks iekļauts gan iekšējās, gan ārējās tirgus kampaņās kā prioritāte atbilstoši kampaņai un kopā ar klastera pārstāvjiem piedalīsies 2-3 mērķa tirgus gadatirgos pēc savas izvēles.

B-paketas biedrs...

… klasteris ir pārstāvēts 2-3 mērķa tirgus gadatirgos atbilstoši stratēģiskajam virzienam un ir mazāk pārstāvēts mārketinga materiālos salīdzinājumā ar A paketes dalībnieku. B paketes dalībniekam ir iespēja piedalīties stratēģijas un attīstības pasākumu darba grupās. B paketes operatori no sava vidus ievēl pārstāvi vadības grupā.

Tīkla pakete...

… ir paredzēts tūrisma uzņēmumu tīkliem, kas apvienoti zem kopīga galamērķa zīmola. Tīkla paketes dalībnieks tiek pārstāvēts 2-3 mērķa tirgus gadatirgos atbilstoši stratēģiskajam mērķim, un mārketinga materiālos ir iekļauts īss apraksts par tīkliem. Tīkla pārstāvim būs iespēja piedalīties darba grupās, kas nodarbojas ar stratēģijām un attīstības pasākumiem. Tīkli no sava vidus ievēl pārstāvi vadības grupā.

C- paketas biedrs...

… varēs nosūtīt savus mārketinga materiālus uz iekšējā tirgus gadatirgu un tiks iesaistīti iekšējā tirgus kampaņās atbilstoši kampaņas mērķiem un virzienam. C paketes dalībniekam ir iespēja piedalīties stratēģijas un attīstības darba grupās. C paketes operatori ievēl vienu pārstāvi vadības grupā.

Vai jūs vēlaties sadarbību?

Sadarbība ar Dienvidigaunijas tūrisma klasteri ir izcila iespēja, kas sniedz daudzus ieguvumus. Tā paver jaunas perspektīvas, ļaujot jums strādāt ar inovatīviem un uzņēmīgiem profesionāļiem.

Pievienošanās tūrisma klasterim ir arī iespēja paplašināt savu profesionālo tīklu. Jūs būsiet daļa no dažādu jomu profesionāļu kopienas, kas piedāvā gan jaunus kontaktus, gan sadarbības iespējas. Klastera dalībniekiem ir pieejami dažādi resursi – apmācības, mentorings, konsultācijas -, lai palīdzētu viņiem pacelt savu uzņēmumu nākamajā līmenī.

Dienvidigaunijas tūrisma klasteris ir inovatīvs un vērsts uz jaunu ideju un risinājumu radīšanu. Tas nodrošina, ka jūs vienmēr esat informēts par jaunākajām tendencēm, kas ir nepieciešamas veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Turklāt klasteris nodrošina spēcīgu atbalsta tīklu.

Vienmēr ir vieglāk un efektīvāk strādāt kopā!

Sazinieties ar mums, un parunāsim par iespējām pievienoties tūrisma klasterim!

Rakstiet uz: kanni.kallastu@visitsouthestonia.com
Zvaniet +372 5883 6121