Lõuna-Eesti Turismiklaster

Mis on Lõuna-Eesti Turismiklaster?

Lõuna-Eesti Turismiklaster sündis turismiettevõtjate ja kohalike omavalitsuste ning võrgustike koostöös aastal 2021. Aastal 2023 ühendati maakondlike arenduskeskuste turismitöötajad ühe juhtimise alla ja nii lisandus klastri alla laiem Lõuna-Eesti ülene turismialane koostöö. Tegevusi rahastavad lisaks omavalitsustele, maakondlikele arenduskeskustele ja klastri liikmetele ka EAS ja KredExi ühendasutus. Ettevõtted saavad klastriga liitudes valida A-, B- ja C- paketi vahel ning eraldi on võimalik liituda võrgustikel.

A-paketi liikmed

A-paketi liige...

… kuulub Lõuna-Eesti Turismiklastri juhtgruppi, osaleb pakettide ja marsruutide väljatöötamisel otsustaja tasemel ning omab otsustajarolli strateegia väljatöötamisel. A-paketi liige on esindatud turundusmaterjalides TOP objektina, on kaasatud nii sise- kui väisturu kampaaniatesse esmajärjekorras vastavalt kampaaniale ning osaleb koos klastri esindajatega 2-3 sihtturu messil omal valikul.

B-paketi liikmed

B-paketi liige...

… on esindatud klastri poolt 2-3 sihtturumessil vastavalt strateegilisele fookusele ning turundusmaterjalides on esindatud väiksemalt võrreldes A-paketi liikmega. B-paketi liikmel on võimalus osaleda strateegiate ja arendustegevuste töögruppides. B-paketi ettevõtjad valivad endi seast esindaja juhtgruppi.

Võrgustikud

Võrgustiku pakett...

… on mõeldud ühise sihtkoha brändi alla koondunud turismiettevõtjate võrgustikele. Võrgustiku paketi liige on esindatud klastri poolt 2-3 sihtturumessil vastavalt strateegilisele fookusele ning turundusmaterjalides on võrgustike kirjeldus lühikirjeldusena. Võrgustiku esindajal on võimalus osaleda strateegiate ja arendustegevuste töögruppides. Võrgustikud valivad endi seast esindaja juhtgruppi.

C-paketi liikmed

C- paketi liige...

… saab saata oma turundusmaterjale siseturu messile ning on kaasatud siseturu kampaaniatesse vastavalt kampaania eesmärkidele ja suunale. C-paketi liikmel on võimalus osaleda strateegiate ja arendustegevuste töögruppides. C-paketi ettevõtjad valivad ühe esindaja juhtgruppi.

Tahad ka koostööd teha?

Koostöö Lõuna-Eesti Turismiklastriga on erakordne võimalus, mis pakub mitmekülgseid eeliseid. See avab uusi perspektiive, võimaldades töötada koos innovatiivsete ja ettevõtlike professionaalidega.

Kellele?
Turismiklaster on mõeldud Lõuna-Eesti turismiettevõtetele ja teenusepakkujatele; turismivaldkonna organisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele, ka piirkondlikele ja teemavõrgustikele.

Kuidas?
• Vabatahtlik
• Kaasamise aluseks on liikmeleping ehk konsortsiumleping, mis sõlmitakse 3 aastaks. (2024-2027)
• Liikmemaks (liikmepaketid), mis sätestavad aastamaksu ja selles sisalduvad teenused

Turismiklastriga liitumine annab võimaluse laiendada oma professionaalset võrgustikku. Saad osa kogukonnast, mis koosneb erinevate valdkondade asjatundjatest, pakkudes nii uusi kontakte kui ka võimalusi koostööks. Turismiklastri liikmetele on kättesaadavad mitmesugused ressursid – koolitused, mentorprogrammid, konsultatsioonid, aidates seeläbi viia oma ettevõtmised järgmisele tasemele.

Lõuna-Eesti Turismiklaster- miks?
• Lõuna–Eesti atraktiivsemaks ja paremini nähtavaks
• Terviklikum ja kvaliteetsem väärtuspakkumine
• Koos oleme võimekamad
• Ühistel väärtustel põhinev tootearendus, paremad võimalused atraktiivsete toodete/ teenuste väljatöötamiseks
• Innovatiivne ja tõhus turismiturundus
• Partner Tartu 2024 turismiturunduses
• Sünergia
• Efektiivsus

Üheskoos on alati kergem ja tulemuslikum tegutseda!

Võta ühendust ja räägime täpsemalt võimalustest turismiklastriga liituda!

Kirjuta: kanni.kallastu@visitsouthestonia.com
Helista: +372 5883 6121