Visi projekti

Attīstīt tūrisma maršrutu pieejamību

Projekta mērķis ir izveidot 30 dažādus 1-3 dienu laikā pārbaudītus, drošus un pieejamus tūrisma maršrutus Latvijā un Igaunijā, kas papildinās pieejamo objektu un maršrutu sarakstu.

EE-LV00043 “Pieejamu tūrisma maršrutu izveide” (Access Routes).
Projekta periods: 01.10.2023. – 31.03.2026.
Projekta kopējās izmaksas: 1 118 217,50 EUR (no tiem ERAF finansējums 894 574,00 EUR).

Īss projekta apraksts
Dabas un kultūras mantojuma objekti ir mūsu nacionālie dārgumi, kas veicina mūsu visu dzīves kvalitāti. Šim mantojumam ir nozīmīga vieta mūsu identitātē, izglītībā, brīvajā laikā. Diemžēl ne visiem ir vienādas iespējas dalīties šajā mantojumā. Pārvietošanos brīvā dabā var ierobežot šauri, stāvi, akmeņaini ceļi un takas vai arī informācijas un pakalpojumu pieejamības trūkums. Tā ir problēma ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī vecākiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem – faktiski lielākajai daļai iedzīvotāju. Tāpēc vides un pakalpojumu pielāgošana, lai tie būtu pēc iespējas pieejamāki, ir svarīga gan no sociālā, gan ekonomiskā viedokļa. Tas ir kopīgs izaicinājums Igaunijas un Latvijas programmas teritorijā, kam nepieciešama pārrobežu pieeja, lai nodrošinātu kopīgi pielāgotu pieejamu pārrobežu informāciju, vidi un pakalpojumus.

Projekta mērķis ir izveidot 30 dažādus 1-3 dienas pārbaudītus, drošus un pieejamus tūrisma maršrutus Latvijā un Igaunijā, kas papildinās pārrobežu sadarbības ietvaros jau izveidotos pieejamo objektu un maršrutu sarakstus www.looduseleligi.ee un www.mapeirons.eu. Projekta ietvaros tiks izstrādāti un uzstādīti radoši un taustāmi risinājumi, kas ļaus cilvēkiem ar invaliditāti izbaudīt vairāk nekā parasti. Projekta ietvaros tiks izstrādāts minimālais standarts tūrisma objektu pieejamībai un attiecīgajām norādēm. Projekts attīstīs pārrobežu sadarbību starp Igauniju un Latviju.

Projekta mērķa grupa:
Vietējie un ārvalstu tūristi
Ieinteresētās personas, tostarp. NVO, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti
Tūrisma pakalpojumu sniedzēji

Pieteikumu iesniedzēji un partneri:
Projekts tiks īstenots vadošā partnera Kurzemes plānošanas robežas (www.kurzemesregions.lv) vadībā, sadarbojoties ar 4 partneriem no Igaunijas un Latvijas:
Vidzemes plānošanas reģions; www.vidzeme.lv
Igaunijas Invalīdu palāta; www.epikoda.ee.
Verumas Attīstības centrs; www.vorumaa.ee
SA Tartumaa Turism – Dienvidigaunijas tūrisma klasteris; www.visitsouthestonia.com

SA Tartumaa Turismi projekta koordinators:
Janelle Uibokand, +372 553 4445; janelle.uibokand@visitsouthestonia.com

Attīstīt tūrisma maršrutu pieejamību
Attīstīt tūrisma maršrutu pieejamību

IGAUNIJAS UN LATVIJAS INTERREG PROGRAMMA, KO FINANSĒ