Kõik projektid

Turismimarsruutide ligipääsetavuse arendamine

Projekti eesmärgiks on panna kokku 30 erinevat 1-3 päevast testitud, turvalist, ligipääsetavat turismimarsruuti Lätis ja Eestis, mis täiendavad ligipääsetavate objektide ja teekondade loendeid.

EE-LV00043 “Development of accessible tourism routes” (Access Routes) ehk “Turismimarsruutide ligipääsetavuse arendamine”
Projekti periood: 01.10.2023 – 31.03.2026
Projekti kogumaksumus: 1 118 217,50€ ( millest ERF rahastus 894 574,00€ )

Projekti lühikirjeldus
Loodus- ja kultuuripärandi objektid on meie rahvuslikud aarded, mis panustavad meie kõigi elukvaliteeti. Sellel pärandil on oluline koht meie identiteedis, hariduses, vaba aja veetmisel. Kahjuks pole aga kõigil võimalik võrdselt saada sellest pärandist osa. Välistingimustes liikumine võib olla piiratud kitsaste, järskude, kiviste teede ja radade või hoopis teabele ja teenustele juurdepääsu puudumise tõttu. See ei puuduta ainult puudega inimesi, vaid ka lapsevanemaid ja eakaid ehk tegelikult suuremat osa elanikkonnast. Seetõttu on keskkonna ja teenuste kohandamine võimalikult paljudele ligipääsetavaks oluline nii sotsiaalsest kui ka majanduslikust vaatenurgast. Tegemist on Eesti-Läti programmipiirkonnas ühise väljakutsega, mis nõuab piiriülest lähenemist, et pakkuda ühiselt kohandatud ligipääsetavat piiriülest teavet, keskkonda ja teenuseid.

Projekti eesmärgiks on panna kokku 30 erinevat 1-3 päevast testitud, turvalist, ligipääsetavat turismimarsruuti Lätis ja Eestis, mis täiendavad juba varasemalt piiriülese koostööna loodud lehtedel www.looduseleligi.ee ja www.mapeirons.eu ligipääsetavate objektide ja teekondade loendeid. Projekti raames arandatakse ning paigaldatakse loovaid ja taktiilseid lahendusi, mis võimaldavad puudega inimestel kogeda tavapärasest rohkem. Projektis töötatakse välja turismiobjektide ligipääsetavuse miinimumstandard ning vastav tähistus. Projekti raames arendatakse Eesti ja Läti vahelist piiriülest koostööd.

Projekti sihtgrupp:
Kohalikud ja välisturistid
Huvigrupid, sh. puuetega inimesi esindavad vabaühendused
Turismiteenuste pakkujad

Taotlejad ja partnerid:
Projekti viiakse ellu projekti juhtpartneri ehk Kurzeme planeerimispiironna (www.kurzemesregions.lv) juhtimisel koostöös 4 partneriga Eestist ja Lätist:
Vidzeme planeerimispiirkond; www.vidzeme.lv
Eesti Puuetega Inimeste Koda; www.epikoda.ee
Võrumaa Arenduskeskus; www.vorumaa.ee
SA Tartumaa Turism – Lõuna-Eesti Turismiklaster; www.visitsouthestonia.com

Projekti koordinaator SA Tartumaa Turismi poolt:
Janelle Uibokand, +372 553 4445; janelle.uibokand@visitsouthestonia.com

Turismimarsruutide ligipääsetavuse arendamine
Turismimarsruutide ligipääsetavuse arendamine

EESTI-LÄTI INTERREG PROGRAMMI RAHASTAB