Kõik uudised

Lõuna-Eesti Turismiklaster koostab turismistrateegiat

Lõuna-Eesti Turismiklaster, hõlmates Põlva, Võru, Valga, Tartu ja Jõgeva maakondi ning eraldi Tartu linna, on alustanud uut ja olulist sammu piirkonna turismi arendamisel. Eesmärgiks on koostada põhjalik turismistrateegia aastateks 2025-2030, mis hõlmab kõiki olulisi sihtgruppe ja valdkondi, et arendada turismi kogu piirkonnas ja tõsta selle konkurentsivõimet nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Strateegia koostamine toimub tihedas koostöös Lõuna-Eesti turismiklastri partnerite ja erinevate sihtgruppidega. Laiahaardeline koostöö tagab, et kõigi oluliste osapoolte hääl on kuulda võetud ja arvestatud.

Uus turismistrateegia on maakondade ja valdkondade ülene dokument, mis sõnastab perspektiivsed suunad ja tegevused Lõuna-Eesti turismi arendamiseks aastatel 2025-2030. Strateegia keskendub piirkondlike eripärade arvestamisele ja igale piirkonnale ning turismitootele individuaalselt. Selle eesmärk on luua praktiline töödokument, mis hõlmab peamiste sihtturgude analüüsi, arengusuundi ja konkreetset tegevuskava.

“Lõuna-Eesti on rikas oma looduskaunite paikade, kultuuripärandi ja mitmekesiste turismivõimaluste poolest,” ütles Lõuna-Eesti Turismiklastri juht Kanni Kallastu. “Uuenenud strateegia abil soovime need unikaalsed omadused veelgi paremini esile tuua ja muuta meie piirkond atraktiivsemaks nii kohalikele kui ka väliskülalistele.” Strateegia koostamise protsessis on olulisel kohal piirkondlike eripärade rõhutamine ja iga piirkonna unikaalsuse esiletõstmine.

Turismistrateegia annab võimaluse Lõuna-Eesti turismi paremini arendada ja edendada viisil, mis toob kasu nii kohalikele elanikele kui ka ettevõtjatele. Strateegia lõplik dokument valmib 2024. aasta lõpuks.