Kõik uudised

Lõuna-Eesti turismiteenuste mentorlusprogrammi kokkuvõte

Lõuna-Eesti Turismiklastri  koostöös Loovusait OÜ- ga viidi läbi Lõuna-Eesti turismiteenuste mentorlusprogramm „Turismiteenuste arendamise sprint“. Mentorlusprogramm koosnes ühistest kokkusaamistest ja individuaalsest tööst oma mentoriga. Kokku saadi viiel korral ja ettevõtjad panustasid ajaliselt summaarselt 780 tundi. Kohtumistel arendati koos mentoriga oma teenust metoodiliselt ning õpiti teiste kogemusest.

Mentorlusprogrammile andis lisandväärtust grupimentorluse formaat, mis andis tõuke tihedamaks koostööks ja koosmõtlemiseks ettevõtjatele Lõuna-Eesti erinevatest piirkondadest.

Loovusaida poolt läbiviidus Lõuna-Eesti turismiteenuste mentorlusprogramm „Turismiteenuste arendamise sprint“ oli üks osa EAS “Sihtkohtade arenduse koostööprojektide” konkursi “Lõuna-Eesti kui turismisihtkoha piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine” projektist. Konkurss viidi läbi Ettevõtlikkuse kasvatamise, ettevõtluse kasvu soodustamise ja ettevõtluskeskkonna arendamise meetme tegevuse „Toetuse andmise tingimused turismitoodete arenduse juhtimise toetamiseks“ (kinnitatud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 30.07.15 käskkirjaga nr 15-0230).

Projekti on kaasatud Võrumaa (Setomaa), Valgamaa (Otepää ja Valga vald), Põlvamaa, Jõgevamaa (Jõgeva ja Mustvee vallad) ja Tartumaa turismiorganisatsioonid ja turismivõrgustikud. Seejuures on projekti otsesed kasusaajad Lõuna- Eesti turismiettevõtjad ja teenusepakkujad. Ligikaudne teenusepakkujate arv koostööpiirkonnas puhkaeestis.ee andmetel on Jõgevamaa 80, Põlvamaa 90, Valgamaa 142, Võrumaa 250 ja Tartumaal on 565- kokku 1127.

Projekti periood on 31.07.2021-31.10.2023 ja toetust saadi summas 216 630 eurot.