Kõik uudised

Sihtkohtade arendamise koostööprojekt

Lõuna-Eesti maakondade ja omavalitsuste arenduskeskuste koostöös hakatakse arendama piirkonna toidu- ja vabaajateenuseid pakkuvate ettevõtete ühiseid turismitooteid ja tõstma seeläbi Lõuna-Eesti tuntust atraktiivse turismisihtkohana.

Kevadel 2021 rahuldas EAS “Sihtkohtade arenduse koostööprojektide” konkursi raames taotluse “Lõuna-Eesti kui turismisihtkoha piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine” projekti läbiviimiseks. Konkurss viidi läbi Ettevõtlikkuse kasvatamise, ettevõtluse kasvu soodustamise ja ettevõtluskeskkonna arendamise meetme tegevuse „Toetuse andmise tingimused turismitoodete arenduse juhtimise toetamiseks“ (kinnitatud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 30.07.15 käskkirjaga nr 15-0230).

Projekti on kaasatud Võrumaa (Setomaa), Valgamaa (Otepää ja Valga vald), Põlvamaa, Jõgevamaa (Jõgeva ja Mustvee vallad) ja Tartumaa turismiorganisatsioonid ja turismivõrgustikud. Seejuures on projekti  otsesed kasusaajad Lõuna- Eesti turismiettevõtjad ja teenusepakkujad. Ligikaudne teenusepakkujate arv koostööpiirkonnas  puhkaeestis.ee andmetel on  Jõgevamaa 80, Põlvamaa 90, Valgamaa 142, Võrumaa 250 ja Tartumaal on 565- kokku 1127.

Lõuna-Eesti turismistrateegia loomise käigus tõid ettevõtjad ühiselt välja, et piirkonnas tegutsevad väikeettevõtjad ei ole võimelised teenima kasumit külastajate arvu kasvu pealt, vaid pigem saavad luua endale konkurentsieelise kallimate ja unikaalsete kogemuste pakkumise läbi. Fookuse sättimisel leiti, et Lõuna-Eesti omanäolised tooted, mis vääriks süstemaatilist ja läbimõeldud tootearendust, on just toit ja sport/aktiivsed tegevused.

Lõuna-Eesti toidu- ja aktiivse vaba aja veetmisega seotud turismitooteid hakatakse arendama kahte olulist põhimõtet silmas pidades- säästev areng ja turvaline teenus ning kriisijuhtimine.

Projekti esitaja oli Lõuna-Eesti Turismiklaster, kaasesitaja Võrumaa Arenduskeskus,  kelle eestvedamisel hakatakse projektitegevusi ka koordineerima ja läbi viima kogu Lõuna-Eestis koostöös teiste  maakondlike arendusorganisatsioonide esindajate ning MTÜ Setomaa Turism, Sibulatee ning MTÜ-ga Peipsimaa Turism  . Momendil on koostamisel materjalid külalislahkuse ja teenusdisaini koolitusprogrammi tarvis ning käib hoogne ettevõtete kaardistamine ja hangete ettevalmistamine tegevuste läbiviimiseks.  Projekti periood on 31.07.2021-31.08.2023 ja toetust saadi summas 216 630 eurot.