Kõik uudised

Lõuna-Eesti toiduturismi hetkeolukord ja tulevikusuunad- sihtgruppide analüüs ja teenusepakkujate kaardistamine

Lõuna-Eesti Turismiklastri ja Lõuna-Eesti maakondade ja omavalitsuste arenduskeskuste koostöös Civitta OÜ-ga valmis uuring „Lõuna-Eesti toiduturismi hetkeolukord ja tulevikusuunad-sihtgruppide analüüs ja teenusepakkujate kaardistamine“.

Toiduturismi puhul on fookuses teenused, mille sisuks on eri maade rahvusköökide avastamine ning reisisihtkoha toitude ja jookide nautimine. Seega võib toiduturismi teenusteks lugeda nii väljas söömist, erinevate festivalide külastamist kui ka näiteks toiduga seotud koolitustel osalemist. Uuringusse olid kaasatud järgmised piirkonnad: Võrumaa, sh Setomaa, Põlvamaa, Jõgeva ja Mustvee vallad, Tartumaa, Otepää ja Valga vallad. Uuringu käigus analüüsiti tarbijate harjumusi ja eelistusi ning pakutavaid teenuseid. Analüüsi põhjal koostati soovitused toiduturismiga seotud ettevõtjatele suunatud mentorlusprogrammi loomiseks.

„ Lõuna-Eesti toiduturismi hetkeolukord ja tulevikusuunad-sihtgruppide analüüs ja teenusepakkujate kaardistamine “ on üks osa EAS “Sihtkohtade arenduse koostööprojektide” konkursi “Lõuna-Eesti kui turismisihtkoha piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine” projektist.  Konkurss viidi läbi Ettevõtlikkuse kasvatamise, ettevõtluse kasvu soodustamise ja ettevõtluskeskkonna arendamise meetme tegevuse „Toetuse andmise tingimused turismitoodete arenduse juhtimise toetamiseks“ (kinnitatud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 30.07.15 käskkirjaga nr 15-0230).

Projekti on kaasatud Võrumaa (Setomaa), Valgamaa (Otepää ja Valga vald), Põlvamaa, Jõgevamaa (Jõgeva ja Mustvee vallad) ja Tartumaa turismiorganisatsioonid ja turismivõrgustikud. Seejuures on projekti  otsesed kasusaajad Lõuna- Eesti turismiettevõtjad ja teenusepakkujad. Ligikaudne teenusepakkujate arv koostööpiirkonnas  puhkaeestis.ee andmetel on  Jõgevamaa 80, Põlvamaa 90, Valgamaa 142, Võrumaa 250 ja Tartumaal on 565- kokku 1127.

Projekti periood on 31.07.2021-31.08.2023 ja toetust saadi summas 216 630 eurot.

Tutvu lõpparuandega siin: louna-eesti-toiduturismi-analuusi-lopparuanne

Vaata aruannet tutvustavat esitlust siit: louna-eesti-toiduturismi-analuusi-tutvustus