Kõik uudised

Uuriti soomlaste huvi Eestisse reisimise vastu

Visit Estonia uuris Soomlaste huvi Eestisse reisimise vastu. Küsitlus toimus novembris 2023. Osalemise kutsed saadeti Soome elanikkonda esindava veebipaneeli liikmetele (vanuses 18-79 a) vastavalt elanike sotsiaaldemograafilisele profiilile. Lõplik valim (N=1207) kujunes neist, kes filterküsimuses vastasid, et nad kavatsevad teha lähema 3-4 aasta jooksul puhkusereise välismaale (nemad vastasid ülejäänud ankeedile).

Esitlus (88 slaidi) asub: https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/uuringud-ja-statistika/turismiuuringud-valisriikides .

 

Uuriti:

– Soome elanike eelnevat kogemust Eestisse reisimisel (reiside toimumise aega, sagedust ja külastatud kohti);

– huvi tulla Eestisse lähiajal (sh reiside toimumise aega, reiside pikkust, sihtkohti, reisikorraldust, ajaveetmisvõimaluste ja infoallikate eelistusi ning keskkonnasõbralike valikute olulisust);

– põhjuseid, miks Eestisse, sh väljapoole Tallinna reisimine huvitab või ei huvita;

– Eesti mainet puhkusesihtkohana.

 

MÕNED OLULISEMAD TULEMUSED:

– Üle poole vastanutest on käinud Eestis vähemalt 6 korda (sh 1/3 vastanutest üle kümne korra), 22% on käinud 3-5 korda, 1/5 on käinud 1-2 korda ja vaid 6% vastanutest pole Eestis käinud. Kuna kõrgema sissetulekuga inimesed reisivad üldiselt rohkem, on nad ka Eestis sagedamini käinud (nt üle 4000eurose sissetulekuga vastanutest 2/3 on käinud Eestis vähemalt 6 korda).

– 35% vastanutest käis Eestis viimati viimase 12 kuu jooksul, 21% käis 1-2 aastat tagasi – see tähendab, et üle poole (56%) käis siin viimase 2 aasta jooksul. ¼ käis viimati 3-5 aastat tagasi ja 14% rohkem aega tagasi.

– 71% vastanutest kavatseb Eestisse vaba aja reisile tulla lähema aasta jooksul (sh. 1/3 teeb järgmise reisi tänavu talvel või kevadel ja 1/5 tänavu suvel). Lisaks plaanib 1/5 järgmise reisi Eestisse teha millalgi lähiajal, kuid ei tea veel täpset aega. Vaid 1/10 ei plaani lähiajal Eestisse reisida. Üle 10 korra Eestis käinutest kavatseb tänavu Eestisse tulla 85%, seejuures 55% kavatseb tulla juba tänavu talvel või kevadel. Neist, kes pole kunagi Eestis käinud, peab siiski 1/5 tõenäoliseks tänavu Eestisse tulekut.

– Kõige rohkem pakuvad Eestis huvi restoranid (neid märkis olulisena 58%), kultuuri- või spordiüritused (56%), ostuvõimalused (50%), arhitektuur (48%) ja spaateenused (46%). Need, kes tuleks Eestisse vaid üheks päevaks, nimetasid keskmiselt 4-5 olulist tegevust, millest esikohal olid ostuvõimalused. Mitmeks päevaks tulijad aga nimetasid keskmiselt 5-7 olulist tegevust, millest olulisemad olid restoranid, arhitektuur ja üritused.

– Kõige olulisemate infoallikatena Eesti-reisi planeerides nimetati laevafirmasid ja nende kodulehti (neid märkis 45% vastanutest), eelmisi reise Eestisse (33%), kodulehte visitestonia.com (32%) ja reisifirmasid, k.a. nende kodulehti (30%). Mida pikemale reisile vastajad kavatsevad tulla, seda olulisemad on neile koduleht visitestonia.com, linnade / regioonide kodulehed ja Facebooki leht ”Löydä Viro, Visit Estonia”.

– Kõigil vastajatel (k.a. neil, kes lähitulevikus Eestisse reisida ei kavatse) paluti hinnata 5-pallisüsteemis 14 väidet. Üldiselt on hinnangud kõigile väidetele positiivsed, negatiivseid hinnanguid andis peaaegu kõigile väidetele vaid mõni protsent. Kõige enam vastanuid (87%) nõustus väitega, et Eestisse on lihtne reisida. 70-80% vastanuist nõustus, et Soome turistid on Eestis teretulnud, Eesti turismiinfot on lihtne leida, Eesti pakub huvitavaid vaatamisväärsusi ja tegevusi, Eestis reisimine on turvaline ja Eesti restoranide hinna-kvaliteedi suhe on hea.

– Lõpuks anti vastajatele võimalus lahtises küsimuses öelda, mida peaks Eestis turismi ja teeninduse valdkonnas parandama. Vastas pool ülejäänud küsitlusele vastanutest. Kõige rohkem kommentaare oli ebaviisaka klienditeeninduse kohta – seda nimetas 15% Eestis käinutest. 4% nimetas inimeste (sh teenindajate) ebasõbralikkust. 5% kirjutas märkusi hindade kohta (nii üldise hinnatõusu kohta kui ka seda, et teatud kohtades on hinnatase paigast ära ega vasta teenusele). 4% soovis rohkem infot või reklaami teenuste, vaatamisväärsuste ja sündmuste kohta.

 

Lisainfo uuringu kohta saab: Piret Kallas, EAS ja KredExi ühendasutuse turismiosakond, uuringute koordinaator, piret.kallas@eas.ee.